Indiánské jazyky

Kdo jsme

Tento portál o indiánských jazycích vznikl z iniciativy Venduly Hingarové a Vlasty Rataje jakou součást výzkumného projektu „Indiánské jazyky v Mezoamerice a v Peru“ podporovaného do roku 2010 Grantovou agenturou Univerzity Karlovy. V současnosti stránky udržujeme za přispění  projektu Jazyková pluralita: podpora malých jazyků a kultur financovaného Fondy EHP.

Vendula Hingarová

vystudovala hispanistiku a nordistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (diplomová prace Vitalita současného nahuatlu). V roce 2011 obhájila dizertační práci Jazykový management nahuatlu v Mexiku. Vedla na FFUK kurzy o indiánských jazycích v Latinské Americe a o menšinách ve Skandinávii.
V letech 2012–2013 působila jako vyslaná lektorka češtiny v krajanské komunitě v Argentině. Připravila publikaci o Sámech (2009) a o Mexiku Mexiko – 200 let nezávislosti (2010). V současnosti přednáší na FF UK a FHS UK, kde vede kurzy o jazykové situaci v Latinské Americe a o indiánských jazycích.

e-mail: indianske.jazyky(zavináč)seznam.cz


Vlastimil Rataj

vystudoval etnologii a španělskou filologii na Masarykově univerzitě v Brně, studia zakončil magisterskou oborovou prací Náboženské pouti v Peru v době inckého impéria a dnes a diplomovou prací La influencia del quechua en el español andino (Vliv kečuánštiny na andskou španělštinu).
V současné době je na doktorském studiu oboru románské jazyky na Karlově univerzitě v Praze a píše dizertační práci o vlivu kečuánštiny a aymarštiny na andskou španělštinu. Zabývá se andskou španělštinou a kečuánštinou, kterou vyučoval na MU v Brně, v současnosti ji vyučuje na Ústavu lingvistiky na FF UK v Praze.

e-mail: pato.yapoq(zavináč)seznam.cz

 

Zdeněk Hackl: web design
Klement Štastný: webmaster

 

citace a copyright
© textů – jen s řádnou citací zdroje a uvedením jména autora
© fotografií – se souhlasem autorů

Fakulta humanitnich studií / FF UK, Univerzita Karlova
http://www.ff.cuni.cz/