Indiánské jazyky

1/10
Tradiční oděv
V současnosti si jej Indiáni oblékají výhradně během vystoupení pro turisty a někdy i během tradičních oslav Fiesta tradicional, které bývají maximálně jednou do roka. Vzory vycházejí z kosmovizí etnika Huitoto a jsou malované na llanchamu, látku vyrobenou z lýka palem.
1/10
Tradiční oděv
V současnosti si jej Indiáni oblékají výhradně během vystoupení pro turisty a někdy i během tradičních oslav Fiesta tradicional, které bývají maximálně jednou do roka. Vzory vycházejí z kosmovizí etnika Huitoto a jsou malované na llanchamu, látku vyrobenou z lýka palem.

Jazyky v Amazonii

sepsala Sandra Satrapová
Amazonské jazyky jsou na rozdíl od indiánských jazyků andské oblasti, kečuánštiny a aymarštiny, vzhledem k nízkému počtu mluvčích charakterizovány jako minoritní.
Mluvčích indiánských jazyků v celé Amazonii rychle ubývá. Podle odhadů žilo v roce 1500 v Amazonské nížině 2–5 milionů Indiánů. Současná populace nepřesahuje 400 000 jedinců. Předpokládá se, že v celé Latinské Americe existovalo 1750 indiánských jazyků, ze kterých dnes zbývá asi 550–700. Většina z nich má méně než 5000 mluvčích a hrozí jim zánik.
Amazonská nížina je dnes nejméně probádanou a z lingvistického hlediska nejkomplexnější oblastí světa. Narazíme tu na nejrůznější typy jazykových situací. V současnosti je největší procento obyvatel peruánské Amazonie monolingvních ve španělštině, po té následují bilingvní mluvčí kečuánštiny. V mnoha oblastech se setkáme s multilingvismem. U většiny indiánských jazyků dochází k jazykovému kontaktu různé intenzity, v jehož důsledku dochází k jazykovému posunu ke španělštině. Druhým extrémem jsou amazonské jazyky, které se nacházejí v dobrovolné izolaci v pralese, kde je jazykový kontakt minimální. Ačkoli se jazyková rozmanitost řadí mezi kulturní bohatství lidstva, v tomto odlehlém koutě světa rapidně ubývá bez širšího povědomí.
Indiánské jazyky na území peruánské Amazonie nejsou dodnes dostatečně prostudované a existují rozličné informace ohledně počtu a klasifikace jazyků, geografického umístění či počtu mluvčích. V odborné literatuře se setkáme s údaji 30–106 indiánských jazyků, z nichž je dnes aktivně užíváno pravděpodobně 34 včetně kečuánštiny (viz Fonseca). Jedná se o jazyky: Culina, Ashaninka (Campa), Caquinte, Chamicuro, Iňapari, Machiguenga, Nomatsiguenga, Resígaro, Yine (Piro), Yánesha (Amuesha), Bora, Chayahuita, Jebero, Candoshi, Harakmbut, Huitoto, Ocaina, Achuar, Aguaruna, Huambisa, Munichi, Amahuaca, Capanahua, Cashinahua, Cashibo-Cacataibo, Mayoruna, Shipibo-Conibo, Yaminahua, Yagua, Quechua, Urarina, Ese eja, Ticuna, Cholón, Secoya, Orejón, Cocama-Cocamilla, Omagua, Arabela, Iquito, Taushiro.
Jazykové rodiny na území peruánské Amazonie
 
ARAWA SHIMACO
ARAWAK TACANA
BORA TICUNA
CAHUAPANA TUCANO
CANDOSHI TUPÍ-GUARANÍ
HARAKMBUT YAGUA
HUITOTO ZÁPARO
JÍBARO QUECHUA
PANO ARU
 

Fakulta humanitnich studií / FF UK, Univerzita Karlova
http://www.ff.cuni.cz/