Indiánské jazyky

Indiánské jazyky v ČR

Výuka indiánských jazyků se na Univerzitě Karlově začala soustavněji rozvíjet od roku 2005  ve Středisku ibero-amerických studií, kde se otevřely specializační semestrální kurz na téma současné indiánské jazyky. Následující rok navázal dvousemestrální kurz o nahuatlu. V. Rataj tou dobou vedl praktický kurz kečuánštiny na Masarykově univerzitě v Brně. Značný zájem o indiánské jazyky vedl oba tehdejší doktorandy k vytvoření společného doktorandského výzkumného projektu „Indiánské jazyky v Mezoamerice a Peru“, který byl v letech 2007–2009 podporován Grantovou agenturou Univerzity Karlovy. Projekt si kladl za cíl etablovat vědecký zájem o indiánské jazyky na UK.
V současnosti vede V. Rataj na Ústavu obecné lingvistiky jednosemestrální občasně kurz Kečuánština pro lingvisty, který je zaměřen na seznámení s gramatickou strukturou kečuánštiny.
Na FHS UK se od roku 2020 vyučuje. V. Hingarová kurzy Jazyková situace v Latinské Americe a Úvod do indiánského jazyka (nahuatl). 
 

Probíhající  aktivity:

 
místo název kdy
FHS UK, on-line 
Úvod do indiánského jazyka (nahuatl)

předmět v SIS

od 24. 2. 2020
vždy ve středu 15:30–17:05

Archiv proběhlých aktivit:

místoaktivitakdy
FF UKKečuánština pro lingvisty (V. Rataj)ZS
2020
2018
FF UKKečuánština pro lingvisty (V. Rataj)ZS 2016
FF UKKečuánština pro lingvisty (V. Rataj)ZS 2012
FF UKKečuánština pro lingvisty (V. Rataj)ZS 2011
FF UKKečuánština II. (V. Rataj)LS 2011
FF UKKečuánština I. (V. Rataj)ZS 2010
Obchodní akademie Holešovice,
Praha
přednáška “Multiculturalidad y desarrollo del Perú”   (Dr. Carlos Jaico Carranza)6. 3. 2010
FF UKKečuánština II. (V. Rataj)LS 2010
FF UKSoučasné indiánské jazyky (V. Hingarová & V. Rataj)ZS 2009
Universidad de Sonora, MexikoLas realidades y esteoretipos del náhuatl contemporáneo (V. Hingarová)
“Encuentro Internacional de Lingüistas en Sonora”
13. 11. 2009
FF UKpřednáška “Presentación social y lingüística del Quechua”
(J. Godenzzi)
5. 11. 2009
Velvyslanectví Mexika v Prazepřednáška „Jazykem Aztéků po Mexiku“ (V. Hingarová)4. 11. 2009
FF UKKečuánština I. (V. Rataj)ZS 2009
Praha, výstava Zlato Inků – 1000 let prokletípřednáška „Jazyk Inků v současném Peru“
(V. Rataj)
16. 9. 2009
Univerzita Komenského v Bratislavě“¿Qué se escribe sobre el español (castellano) y el náhuatl en la prensa mexicana?”
(V. Hingarová)
příspěvek na konferenci “El Otro, la Otra y la Otredad”
21.–23. 10. 2009
SOAS, University of LondonVisual presentation of
language maintenace and shift – illustration from Nahuatl – Spanish community in Mexico
(V. Hingarová)
Conference on Language documentation
3. 7. 2009
Přírod. fak. UKpřednáška „Jazyková situace v Latinské Americe“ (V. Hingarová)18. 3. 2009
FF UKNahuatl II. – kurz pro pokročilé (V. Hingarová) sLS 2009
FF UKKečuánština IV. (V. Rataj)LS 2009
FF UKSoučasné indiánské jazyky (V. Hingarová)ZS 2008
FF UKÚvod do nahuatlu – kurz pro začátečníky (V. Hingarová) ZS 2008
FF UKKečuánština III. (V. Rataj)ZS 2008
FF UKKečuánština II. (V. Rataj)LS 2008
FF UKKečuánština I. (V. Rataj)ZS 2007
Universidade Nova de Lisboa, Portugalsko“Usos do gerúndio no espanhol andino” (V. Rataj)
II Fórum de Partilha Linguística
12.–13. 7. 2007
FF UKNahuatl II. (V. Hingarová)LS 2007
FF UKNahuatl I. (V. Hingarová)ZS 2006
FF MU v BrněKečuánština I.–IV. (V. Rataj)2004–2006
studentské práce z proběhlých kurzů – sekce bibliografie + odkazy

Fakulta humanitnich studií / FF UK, Univerzita Karlova
http://www.ff.cuni.cz/