Kdo jsme

Tento portál o indiánských jazycích vznikl z iniciativy Venduly Hingarové a Vlasty Rataje jakou součást výzkumného projektu „Indiánské jazyky v Mezoamerice a v Peru“ podporovaného do roku 2010 Grantovou agenturou Univerzity Karlovy.
Vendula Hingarová
vystudovala hispanistiku a nordistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (diplomová prace Vitalita současného nahuatlu). V roce 2011 obhájila dizertační práci Jazykový management nahuatlu v Mexiku. Vedla na FFUK kurzy o indiánských jazycích v Latinské Americe a o menšinách ve Skandinávii. Pracovala na projektu o cizincích v ČR, o Češích v zahraničí, o původních populacích v Arktidě. Přednáší na zahraničních konferencích.
V letech 2012–2013 působila jako vyslaná lektorka češtiny v krajanské komunitě v Argentině. Připravila publikaci o Sámech (2009) a o Mexiku Mexiko – 200 let nezávislosti (2010). V současnosti připravuje publikaci o kečuánštině a o česko-argentinských vztazích.
e-mail: indianske.jazyky(zavináč)seznam.cz
Vlastimil Rataj
vystudoval etnologii a španělskou filologii na Masarykově univerzitě v Brně, studia zakončil magisterskou oborovou prací Náboženské pouti v Peru v době inckého impéria a dnes a diplomovou prací La influencia del quechua en el español andino (Vliv kečuánštiny na andskou španělštinu).
V současné době je na doktorském studiu oboru románské jazyky na Karlově univerzitě v Praze a píše dizertační práci o vlivu kečuánštiny a aymarštiny na andskou španělštinu. Zabývá se andskou španělštinou a kečuánštinou, kterou vyučoval na MU v Brně, ve Středisku ibero-amerických studií a v současnosti ji vyučuje na Ústavu lingvistiky a ugrofinistiky na FF UK v Praze.
e-mail: pato.yapoq(zavináč)seznam.cz
stránky ke kečuánštině http://runasimi.ic.cz/
Odborní spolupracovníci:

František Vrhel
• ředitel Ústavu etnologie FFUK
• školitel výzkumného týmu „Indiánské jazyky v Mezoamerice a v Peru“

Bohumil Zavadil
• profesor Ústavu románských studií FFUK
• školitel výzkumného týmu „Indiánské jazyky v Mezoamerice a v Peru“
Technická podpora:

Zdeněk Hackl
web design

Jakub Dvořák
tvorba webových stránek

Vojtěch Vlk
© fotografie z Guatemaly a Mexika (http://www.vojtechvlk.com)

Andrea Kandertová Černochová
redakční a jazykové úpravy

Bára Šenkýřová
asistence při zpracování emprického výzkumu

Elena Dobošová
pomoc při zpracování dat z emprického výzkumu

Iva Deylová
překlad webu do španělské verze
citace a copyright
© textů – jen s řádnou citací zdroje a uvedením jména autora
© fotografií – se souhlasem autorů


Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
http://www.ff.cuni.cz/

optimalizace PageRank.cz