Indiánské jazyky v ČR

V roce 2005 otevřela V. Hingarová ve Středisku ibero-amerických studií poprvé na půdě FF UK specializační semestrální kurz na téma indiánské jazyky. Následující rok navázala dvousemestrálním kurzem o nahuatlu. V. Rataj tou dobou vedl praktický kurz kečuánštiny na Masarykově univerzitě v Brně. Značný zájem o indiánské jazyky vedl oba tehdejší doktorandy k vytvoření společného doktorandského výzkumného projektu „Indiánské jazyky v Mezoamerice a Peru“, který byl v letech 2007–2009 podporován Grantovou agenturou Univerzity Karlovy. Projekt si kladl za cíl etablovat vědecký zájem o indiánské jazyky na FF UK těmito aktivitami:
  1. výuka o jazykové diverzitě v Lat. Americe a jazykové kurzy nahuatlu a kečuánštiny
  2. zajištění odborné literatury do knihovny Střediska ibero-amerických studií
  3. publikace studijních textů ke kurzům o indiánských jazycích
  4. prezentace výsledků výzkumů k nahuatlu a kečuánštině na mezinárodních konferencích
V současné době řešitelé projektu pracují na publikaci o kečuánštině (pracovní název Indiánské jazyky: Nahuatl a kečuánština).
V. Rataj vede na Ústavu obecné lingvistiky jednosemestrální kurz Kečuánština pro lingvisty, který je na rozdíl od předchozího praktického kurzu zaměřen na seznámení s gramatickou strukturou kečuánštiny.
Lívia Šavelková vytvořila mailovou adresu, na kterou je možné posílat informace o akcích vztahujících se k indiánům Severní a Jižní Ameriky a ze které je zároveň možné dostávat informační maily o takovýchto akcích. Více v jejím emailu.

Probíhající nebo nastávající aktivity:

místo název kdy
FF UK, Celetná 20, č. 424 Kečuánština pro lingvisty
(V. Rataj)
předmět v SIS
od 18. 2. 2020
vždy v úterý 17:30–19:05

Archiv proběhlých aktivit:

místo aktivita kdy
FF UK Kečuánština pro lingvisty (V. Rataj) ZS 2018
FF UK Kečuánština pro lingvisty (V. Rataj) ZS 2016
FF UK Kečuánština pro lingvisty (V. Rataj) ZS 2012
FF UK Kečuánština pro lingvisty (V. Rataj) ZS 2011
FF UK Kečuánština II. (V. Rataj) LS 2011
FF UK Kečuánština I. (V. Rataj)
studijní materiály (stránky od 2015 nedostupné, v případě zájmu mě kontaktujte)
ZS 2010
Obchodní akademie Holešovice,
Praha
přednáška “Multiculturalidad y desarrollo del Perú” – pozvánka
(Dr. Carlos Jaico Carranza)
6. 3. 2010
FF UK Kečuánština II. (V. Rataj) LS 2010
FF UK Současné indiánské jazyky (V. Hingarová & V. Rataj)
sylabus
ZS 2009
Universidad de Sonora, Mexiko Las realidades y esteoretipos del náhuatl contemporáneo (V. Hingarová)
“Encuentro Internacional de Lingüistas en Sonora”
13. 11. 2009
FF UK přednáška “Presentación social y lingüística del Quechua”
(J. Godenzzi)
5. 11. 2009
Velvyslanectví Mexika v Praze přednáška „Jazykem Aztéků po Mexiku“ (V. Hingarová) 4. 11. 2009
FF UK Kečuánština I. (V. Rataj) ZS 2009
Praha, výstava Zlato Inků – 1000 let prokletí přednáška „Jazyk Inků v současném Peru“
(V. Rataj)
16. 9. 2009
Univerzita Komenského v Bratislavě “¿Qué se escribe sobre el español (castellano) y el náhuatl en la prensa mexicana?”
(V. Hingarová)
příspěvek na konferenci “El Otro, la Otra y la Otredad”
21.–23. 10. 2009
SOAS, University of London Visual presentation of language maintenace and shift – illustration from Nahuatl – Spanish community in Mexico (V. Hingarová)
Conference on Language documentation
3. 7. 2009
Přírod. fak. UK přednáška „Jazyková situace v Latinské Americe“ (V. Hingarová) 18. 3. 2009
FF UK Nahuatl II. – kurz pro pokročilé (V. Hingarová) sylabus LS 2009
FF UK Kečuánština IV. (V. Rataj) LS 2009
FF UK Současné indiánské jazyky (V. Hingarová) sylabus ZS 2008
FF UK Úvod do nahuatlu – kurz pro začátečníky (V. Hingarová) sylabus ZS 2008
FF UK Kečuánština III. (V. Rataj) ZS 2008
FF UK Kečuánština II. (V. Rataj) LS 2008
FF UK Kečuánština I. (V. Rataj) ZS 2007
Universidade Nova de Lisboa, Portugalsko “Usos do gerúndio no espanhol andino” (V. Rataj)
II Fórum de Partilha Linguística
12.–13. 7. 2007
FF UK Nahuatl II. (V. Hingarová) LS 2007
FF UK Nahuatl I. (V. Hingarová) ZS 2006
FF MU v Brně Kečuánština I.–IV. (V. Rataj) 2004–2006
studentské práce z proběhlých kurzů – sekce bibliografie + odkazy


Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
http://www.ff.cuni.cz/

optimalizace PageRank.cz