Ukázky indiánských jazyků

jazykzeměmístozdroj
nahuatlMexiko, stát VeracruzChicometepetl(archív V. Hingarové)
Nahuaská žena hovoří ke skupině vesničanů o výhodě sociálního programu na podporu bydlení. Všimněte si častého míchání španělských výrazů do nahuatlu.
nahuatlMexiko, stát VeracruzChicometepetl(archív V. Hingarové)
Katolický jáhen vede kázání při bohoslužbě.
nahuatlMexiko, stát VeracruzChicometepetl(archív V. Hingarové)
Tradiční rituál mapaquilistli - omývání rukou kmotrům. Nahuové veří, že žár z křestních svíček spaluje kmotrům ruce, a proto je třeba, aby rodiče pokřtěnce symbolicky umyli kmotrům ruce.
nahuatlMexiko, stát VeracruzChicometepetl(archív V. Hingarové)
Starší žen vypráví o své rodině. Žije v malém skromném příbytku se svým nemocným manželem a její dvě dospělé dcery odešly za prací do Mexika.
nahuatlMexikoDF(archív V. Hingarové)
rozhovor s básníkem Nataliem Hernandezem:


Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
http://www.ff.cuni.cz/

optimalizace PageRank.cz