Indiánské jazyky v ČR

V roce 2005 ve Středisku ibero-amerických studií otevřela V. Hingarová poprvé na půdě FFUK specializační semestrální kurz na téma indiánské jazyky. Příhlásilo se 15 studentů z různých kateder. O rok později pokračovala specializačním kurzem "Úvod do nahuatlu". Značný zájem o indiánské jazyky vedl spolu s V. Ratajem k vytvoření doktorandského výzkumného projektu "Indiánské jazyky v Peru a Mezoamerice, který je od roku 2007 podpořeny GAUK. Projekt si klade za cíl etablovat vědecký zájem o indiánských jazycích na FFUK těmito aktivitami:
  1. výuka semestralních kurzů o jazykové diversitě v Lat. Americe a jazykové kurzy nahuatlu a kečuánštiny
  2. zajištěním odborné literatury do fondů Střediska ibero-amerických studií
  3. vytvoření didaktických materiálů ke kurzům.
Výuka indiánských jazyků v akademickém roce 2008/9:
místo název kurzu kde
FFUK Kečuánština IV. - kurz pro pokročilé od 24.2.2009 /10.50-12.20 / Hybernská 3, Pha 1
FFUK Současné indiánské jazyky - sylabus od 7.10.2008 /10.50-12.20 / Hybernská 3, Pha 1
FFUK Úvod do nahuatlu - kurz pro začátečníky - sylabus pátek 10.50-12.20
FFUK Kečuánština III. - kurz pro pokročilé /od 4.11.2008/
viz rozvrh: sias.ff.cuni.cz
příklady studentských prací z minulých kurzů - viz sekce bibliografie + odkazy


Středisko ibero-amerických studií, Filozofická Fakulta, Univerzita Karlova v Praze
http://sias.ff.cuni.cz/       http://www.ff.cuni.cz/