Ukázky indiánských jazyků

jazykzeměmísto
nahuatlMexiko, stát VeracruzChicometepetl
Nahuaská žena hovoří o výhodě sociálního programu na podporu bydlení pro skupinu vesničanů. Všimněte si čaského míchání španělských výrazů do nahuatlu.
nahuatlMexiko, stát VeracruzChicometepetl
Katolický jáhen vede kázání při bohoslužbě.
nahuatlMexiko, stát VeracruzChicometepetl
Tradiční rituál mapaquilistli - omývání rukou kmotrům. Nahuové veří, že žár z křestních svíček spaluje kmotrům ruce. Je třeba, aby rodiče pokřetěnce symbolicky umyli kmotrům ruce.
nahuatlMexiko, stát VeracruzChicometepetl
Starší ženy vypráví o své rodině. Žije v malém skromném příbytku se svým nemocným manželem a její dvě dospělí dcery odešly za prací do Mexika.
nahuatlMexikoDF(archív V. Hingarové)
rozhovor s básníkem Nataliem Hernandezem:


Středisko ibero-amerických studií, Filozofická Fakulta, Univerzita Karlova v Praze
http://sias.ff.cuni.cz/       http://www.ff.cuni.cz/