Kdo jsme

Vendula Hingarová
vystudovala hispanistiku a nordistiku na FFUK a studium ukončila diplomovou prací Vitalita současného nahuatlu. Působí jako doktorandka ve Středisku ibero-amerických studií na UK a píše dizertační práci o bilingvismu Mexiku. Vede přednášky o indiánských jazycích v Latinské Americe a o menšinách ve Skandinávii.
Zajímá se o sociolingvistiku, jazykovou politiku a empirický výzkum. Pracovala na projektu o cizincích v ČR a nyní o Češích ve Skandinávii. Od roku 2006 studuje sociologii na FSV UK.
e-mail: indianske.jazyky(zavinač)seznam.cz
Vlastimil Rataj
vystudoval etnologii a španělskou filologii na Masarykově univerzitě v Brně, studia zakončil magisterskou oborovou prací Náboženské pouti v Peru v době inckého impéria a dnes a diplomovou prací La influencia del quechua en el español andino (Vliv kečuánštiny na andskou španělštinu). V současné době je na doktorském studiu oboru románské jazyky na Karlově univerzitě v Praze a píše dizertační práci o vlivu kečuánštiny a aymarštiny na andskou španělštinu. Zabývá se andskou španělštinou a kečuánštinou, kterou vyučoval na MU v Brně a v současnosti vyučuje ve Středisku ibero-amerických studií na FF UK v Praze.
e-mail: pato.yapoq(zavináč)seznam.cz
stránky ke kečuánštině http://runasimi.ic.cz/
Odborní spolupracovníci:

doc.PhDr.František Vrhel, Csc.
- ředitel Ústavu etnologie FFUK
- školitel výzkumného týmu "Indiánské jazyky v Peru a Mezoamerice"

Prof.PhDr.Bohumil Zavadil, Csc.
- profesor Ústavu románských studií FFUK
- školitel výzkumného týmu "Indiánské jazyky v Peru a Mezoamerice"

Technická podpora:

Vojtěch Vlk
© fotografie z Guatemaly a Mexika /http://www.vojtechvlk.com/

Andrea Kandertová Černochová
redakční a jazykové úpravy

Bára Šenkyrová
asistence při zpracování emprického výzkumu

Elena Dobošová
pomoc při zpracování dat z emprického výzkumu

Iva Deylová
překlad webu do španělské verze

citace a copyright
© textů - možný jen řádnou citací zdroje a uvedení jména autora/ů
© fotografií - se souhlasem autorů


Středisko ibero-amerických studií, Filozofická Fakulta, Univerzita Karlova v Praze
http://sias.ff.cuni.cz/       http://www.ff.cuni.cz/